2019-09-16 09:30

Kraftbortfall i Stokab nod i Farsta.

Om du har mottagit ett automatisk larm från oss 09:50 är framåt så är du med stor sannolikhet drabbar av detta avbrott